Về chúng tôi

Trong xu thế phát triển tất yếu của nghề “Bán đấu giá”, Công ty Đấu giá Hợp danh An Trí Việt đã được hình thành. Với một Hội đồng cố vấn gồm các chuyên viên đấu giá, luật sư nhiều năm kinh nghiệm và được điều hành bởi các đấu giá viên chuyên nghiệp của Bộ Tư pháp.

An Trí Việt là một thành viên thuộc Minh Nghĩa Group với các hoạt động Công chứng, Luật sư. Chúng tôi cam kết cung cấp những dịch vụ mang lại lợi ích cao nhất cho Khách hàng và Đối tác

Về chúng tôi

Trong xu thế phát triển tất yếu của nghề “Bán đấu giá”, Công ty Đấu giá Hợp danh An Trí Việt đã được hình thành. Với một Hội đồng cố vấn gồm các chuyên viên đấu giá, luật sư nhiều năm kinh nghiệm và được điều hành bởi các đấu giá viên chuyên nghiệp của Bộ Tư pháp.

An Trí Việt là một thành viên thuộc Minh Nghĩa Group với các hoạt động Công chứng, Luật sư. Chúng tôi cam kết cung cấp những dịch vụ mang lại lợi ích cao nhất cho Khách hàng và Đối tác